contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Om slåttify

OM SLÅTTIFY

Spelelister med norsk folkemusikk

 

Slåttify er ei nettside som inneheld ulike spelelister med norsk folkemusikk, eller musikk folkemusikarar eller andre har latt seg inspirere av eller liknande. 

På denne sida finn du spelelister frå ulike distrikt, ulike instrument ulike utøvarar og mykje meir. Me inviterer festivalar, arrangørar, musikarar og mange andre til å sette opp sine. 

Spelelistene er sett opp i TIDAL og SPOTIFY, og du må ha tilgang til desse tenestene for å høyre musikken.

Vi håpar Slåttify kan få fleire til å bli nysgjerrige på folkemusikk, og finne nokre nye favorittar. Vi håper også at du kanskje kjem til å gå på ein konsert, festival, kappleik eller kanskje lære deg å spele instrument. 

Slåttify er eit samarbeidsprosjekt mellom Folkemusikk og FolkOrg.

Fleire folkemusikkarkiv, festivalar, arrangørar utøvarar deltek med sine spelelister. Takk til alle som har sett opp spelelister!